Linux下更换Docker镜像源
2019年10月13日 15:09 Docker 0评论

通过修改Docker daemon文件来实现更换Docker镜像源。
通过修改/etc/docker/daemon.json来实现:

{
    "registry-mirrors": ["https://sx1pmhon.mirror.aliyuncs.com"]
}

然后重启Docker:

#重新载如Docker
sudo systemctl daemon-reload
#重启docker
sudo systemctl restart docker

上述代码过程可以直接复制如下命令来完成:

sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
  "registry-mirrors": ["https://sx1pmhon.mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
评论
暂无评论。